Styrelse 2013

Styrelse 2013

Ordförande   

Rune Persson                       runegrafik@hotmail.com        076 890 40 39

Kassör

José Melo                             jose.melo@telia.com             070 262 35 95

Sekreterare

Tor Udd                                tor_udd@hotmail.com            073 905 26 99

Ordinarie ledamöter

Carola Melo                          carola.melo@telia.com          070 207 01 39

Åsa Lom                               asa@asalom.se                   073 918 81 11

Marie Nilsson                        marie.nilsson@mark.se         070 946 73 49

Suppleanter

Vivi-Anne Bengtsson             vivi.b@telia.com                   073 767 38 44

Jonas Almqvist                     jonasalmqvist@spray.se        070 498 77 04


Kontaktuppgifter

Hej
Har insett att vi är lite dåliga på kontaktuppgifter.
Här kommer en lista med några adresser, mer kommer efter årsmötet

Åsa Lom   073 918 81 11   asa@asalom.se

Carola Melo   070 207 01 39  carola.melo@telia.com

Rune Persson  076 890 40 39   runegrafik@hotmail.com

Tor Udd    073 905 26 99   tor_udd@hotmail.com

Aino Gustafson   0320-725 97

 

 

RSS 2.0