Kärlekar i Mark

Hej
Här är texten till vår ansökan, här kan ni se lite ordentligare hur vi tänkt oss.
Så hjälp till att sprida affischen, jag kan skicka den med e-post om det är fler som vill ha den.

-          Marks Konstgrafiska Verkstad vill anordna ett konstprojekt med Kärlek som tema och bildkonst som verktyg. Vår idé är att lördag 9 april 11.00–17.00 bjuda in alla markbor till workshop i Framnäs ateljé. Arbetsnamnet för vårt projekt är ”Kärlekar i Mark”

-          I ateljén kommer alla att få en färdigspänd målarduk, färg och penslar, för att på plats skapa en bild med Kärlek som tema. Alla deltagare får möjlighet att uttrycka sin syn på kärlek i färg och form. Vi kommer under dagen också att erbjuda fika, då samtal kring temat förhoppningsvis kan bli en del av skapandet.

Tavlorna, vi hoppas på 100 olika uttryck för kärlek, kommer sedan att ställas ut i matsalen på Rönnängs äldreboende i Kinna 22 maj – 22 september 2011 och i några av kommunens bibliotek.

Vår förhoppning av att både själva skapandet och sedan möjligheten att se bilderna kommer att skapa många samtal kring kärlek i olika former.

För de som vill kommer vi också att erbjuda tillfällen för att prata om bilderna som skapats, på Rönnäng och på biblioteken.

-          Vår målgrupp är Markbor i alla åldrar, både de som vill skapa själva och de som sedan har möjlighet att se bilderna.

-          Vi börjar med skapandeprocessen uppe på Framnäs ateljé för att sedan visa upp resultaten på Rönnäng och i kommunens bibliotek, där bilderna förhoppningsvis kommer att fungera som en utgångspunkt för samtal.

-          Våra kostnader beräknar vi till cirka 5000 kr för inköp av kanvas, akrylfärger, pennor, penslar och fika. Vi räknar med att kunna annonsera om vår workshop och vår utställning under ”Det Goda Livet” på kommunsidan i Markbladet.

-          Vi kommer att arbeta med projektet under april – oktober 2011. Vi börjar med att annonsera om vår workshop den 9 april och avslutar med en sammanfattning av projektet efter avslutad utställningsperiod, det vill säga i slutet av september – början av oktober 2011.

-          Vi kommer att göra en bilddokumentation av projektet liksom en skriftlig dokumentation kring vilka som deltagit med avseende på kön och ålder. Dokumentationen kommer att överlämnas till ”Det Goda livet”. Vi planerar också en kulturafton i Framnäs ateljé efter avslutad utställningsperiod där vi visar bilder och samtalar kring projektet.

hälsningar, Tor


Söndagsverkstad

Söndag 27 mars 10.00-14.00
Vi kommer att jobba med konst till trädgårdsutställning på Rydals museum i sommar. Fler trollsländor, kanske en drake?
sen går det ju alltid att måla, trycka och fika tillsammans.
man behöver inte vara med alla fyra timmarna, det går bra att bara komma upp en stund.
Troligen kommer en reporter från BT upp också.
Tor

Earth hour

 

Tillsammans med människor runt hela jorden släcker vi lamporna och tänder levande ljus.

Vi tar med oss det vi vill äta och dricka (och kanske något akustiskt instrument) och träffas i

Framnäs ateljé

Fritslavägen 8, Kinna

Lördag 26 mars 19.30 – 21.30

20.30 släcker vi lamporna

 

Ta gärna med goda vänner, det här arrangemanget är inte bara för medlemmar. Det blir en stunds samvaro i lugna former. Alla lampfria aktiviteter välkomnas.

Har du några frågor: Tor Udd 0320 – 155 24


Årsmötessnack

Skickade detta till Markbladet idag

Det är bara att hänga på, mer information kommer, Tor

Marks Konstgrafiska Verkstad höll sitt årsmöte i Framnäs Ateljé i Kinna den 3 mars. Ett 20-tal medlemmar deltog. Den nya styrelsen är Rune Persson, ordförande, Tor Udd, sekreterare, Dan Persson, kassör, Carola Melo, Kili Siimes och Marie Nilsson ledamöter, Vivi-Anne Bengtsson och Åsa Lom suppleanter.

2010 var ett mycket aktivt år för föreningen och 2011 ser ut att bli lika aktivt.

Den viktigaste punkten på kvällen var planeringen av årets verksamhet.

Lördagen 26 mars kommer det att vara öppet på Framnäs mellan 19.30 och 21.30 för alla som vill vara med på Earth Hour-manifestation. Det blir knytkalas och levande ljus.

Söndag 27 mars 10.00-14.00 är det Söndagsverkstad, familjeverksamhet för medlemmar.

Onsdag 30 mars 19.00 är det berättarkväll med sagor och sägner.

Lördag 9 april 11.00-17.00 håller vi öppet för ett annat arrangemang. Alla markbor är välkomna upp för att måla en tavla på temat ”Kärlek”. Vi hoppas på 100 uttryck som sedan kan visas upp i matsalen på Rönnängs äldreboende i Kinna och på biblioteken under sommaren.

Vi kommer också att vara delaktiga i en utställning om trädgården som kommer att hålla öppet på Rydals museum under sommaren.

Eftersom föreningen i år fyller 35 år kommer vi dessutom att ha en medlemsutställning på Rydals museum på temat ”Återbruk-Återblick” november 2011-februari 2012. Den utställningen kommer vi även att arbeta med under sommarkursen i augusti.

Under årsmötet lottades ett grafiskt blad av Hildegun Larsson ut bland deltagare på mötet, lycklig vinnare blev José Melo.

 


RSS 2.0